Heeft u vragen?
Dan nemen wij contact met u op.

 
Naam:
E-mail:
Telnr:
 


 

Heeft u vragen?
Dan nemen wij contact met u op.

 
Naam:
E-mail:
Telnr:
 


 

Heeft u vragen?
Dan nemen wij contact met u op.

 
Naam:
E-mail:
Telnr:
 

Garantie en verzekering

Garantie

 • De Opdrachtgever brengt I&O Assistance per e-mail binnen 24 uur na het moment van bezorging op de hoogte van het voornemen een verzoek in te dienen voor een beroep op de niet-goed-geld-terug garantie.
 • De Opdrachtgever stuurt I&O Assistance zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het moment van bezorging, een volledige schriftelijke verklaring inhoudende de reden van het beroep op de niet-goed-gled-terug garantie , voorzien van handtekening.
 • De Opdrachtgever geeft I&O Assistance alle informatie die I&O Assistance nodig heeft om inzicht te krijgen in de situatie.
 • De Opdrachtgever stuurt originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar I&O Assistance toe.
 • De Opdrachtgever verleent I&O Assistance zijn/haar medewerking aan nader onderzoek.

 

 

Verzekeren

De Verzekering dient ter dekking tegen tijdens het transport ontstane materiële beschadiging, diefstal of verlies van Goederen onder de verantwoordelijkheid van I&O Assistance zoals beschreven in de algemene voorwaarden artikel 16.1.

 

De verzekering dekt maximaal de door de Opdrachtgever opgegeven Te Verzekeren Waarde.

 

De Verzekering van een transport gaat in op het Moment van ophalen van de Goederen op de Ophaallocatie en eindigt op het Moment van Bezorging van de Goederen op de Bezorglocatie.

 

De Premie dient betaald te worden voordat de Verzekering begint. Zodra de dekking is ingegaan wordt er geen Premie meer teruggestort.

 

Indien er sprake is van schade beoordeelt I&O Assistance of een door I&O Assistance ingeschakelde specialist de schade en stelt de hoogte vast. Dit wordt gedaan met behulp van de gegevens die de verzekeringnemer aan I&O Assistance verstrekt.

 

I&O Assistance vergoedt zo snel mogelijk nadat I&O Assistance alle gegevens heeft ontvangen die nodig zijn om de schade te beoordelen en de hoogte van de schade vast te stellen.

 

I&O Assistance vergoedt geen schade als:

 • er sprake is van gebruikssporen of kleine beschadigingen die reeds voor het transport aanwezig waren;
 • het optreden van de schade hoe dan ook onvermijdelijk was tijdens transport; • er sprake is van een defect betreffende de interne werking van een goed dat reeds voor het transport aanwezig was;
 • de Verzekeringnemer opzettelijk niet de waarheid vertelt;
 • de Verzekeringnemer niet volledig is over de schade of gebeurtenis; • de Verzekeringnemer fraude pleegt;
 • de Verzekeringnemer heeft getekend voor correcte ontvangst.

 

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de Verzekeringnemer zich aan de volgende verplichtingen te houden:

 • De Verzekeringnemer brengt I&O Assistance binnen 24 uur na het Moment van bezorging op de hoogte van het voornemen een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.
 • De Verzekeringnemer is verplicht om I&O Assistance bij het aanvragen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken. Ontdekt I&O Assistance achteraf dat de gegevens niet kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding.
 • De Verzekeringnemer moet I&O Assistance zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de gebeurtenis, een volledige beschrijving van de gebeurtenis sturen, voorzien van de handtekening van de Verzekeringnemer. Alle mededelingen en opmerkingen die de Verzekeringnemer hierbij vermeldt, helpen om de schade beter vast te stellen en het recht op vergoeding beter te bepalen.
 • De Verzekeringnemer geeft I&O Assistance alle informatie die I&O Assistance nodig heeft om te bepalen of de Verzekeringnemer recht heeft op een vergoeding en op welk bedrag.
 • De Verzekeringnemer stuurt originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar I&O Assistance toe.
 • De Verzekeringnemer verleent I&O Assistance zijn/haar medewerking.

 

Op de verzekeringsovereenkomst is Belgiës recht van Toepassing