Betalingen

Betaling: Betalingsopdracht uiterlijk binnen de 24 uur uitvoeren naar sluiting veiling op rekeningnummer:

Deltaloyd – Bedrijfsrekening
Veilinggelden I&O Auctions BVBA
IBAN: BE051325 4229 1675

BIC: BNAGBEBBING-Bedrijfsrekening
Veilinggelden I&O Auctions BVBA
IBAN: BE86 3630 8779 5750
BIC: BBRU-BE-BBmet vermelding van Uw Naam en gestructureerde mededeling terug te vinden op Uw proforma factuur