Betalingen

Betaling: Betalingsopdracht uiterlijk binnen de 24 uur uitvoeren naar sluiting veiling op rekeningnummer:

NEDERLAND:

ABN-AMRO
Veilinggelden I&O auctions BV
IBAN: NL76ABNA0473094576
BIC: ABNANL2A

met vermelding van Uw Naam en gestructureerde mededeling terug te vinden op Uw proforma factuur.